Condiții generale de închiriere

Costurile legate de transport către și de la locația Beneficiarului sunt suportate integral de către Beneficiar.

Costurile legate de carburant sunt în sarcina Beneficiarului.

Costurile legate de mentenanța zilnică obligatorie sunt în sarcina Beneficiarului (curățire, gresări, etc).

Costurile legate de mentenanța periodică sunt în sarcina Furnizorului.

Este obligatorie desemnarea unei persoane din partea Beneficiarului pentru operarea utilajelor care să fie instruită de Furnizor. Toate operațiile de întreținere descrise în procesul verbal de recepție a echipamentelor și în manualele de utilizare și întreținere ale echipamentelor sunt obligatorii.

Beneficiarul este direct răspunzator de neefectuarea operațiilor de întreținere precum și de urmări (uzuri premature ale componentelor), caz în care orice remediere efectuată de echipele de service ale furnizorului va fi imputată (facturată) direct utilizatorului. Beneficiarul are obligația să dețină un carnet/caiet în care să țină evidența operațiilor de întreținere, model care va fi descris în procesul verbal de recepție a echipamentelor.

Beneficiarul are obligația să curețe echipamentele de resturile acumulate în procesul de producție. Curățirea generală se va efectua de către utilizator ori de câte ori se constată acumulări de material, pentru a preveni blocarea mișcării anumitor componente (ex: benzi transportoare, fulii, etc) sau să împiedice răcirea corectă a anumitor componente (ex: radiatoare, lagăre, etc).

Modalități de plată:

  • Ratele lunare se vor plăti în termen de 3 zile de la data facturării.
  • Plățiile vor fi garantate cu documente de plată (BO/CEC/SGB).
  • Costul transportului se va plăti cu 3 zile înainte de data efectuării transportului.
  • Cursul de schimb la care se va face plata este cel afișat de Unicredit în ziua plății.
  • Orice întârziere a plățiilor duce la rezilierea automată a contractulului.